Skatauddens Lantgård är en gård som gått i generationer, idag är det den fjärde och femte generationen som tillsammans driver gården. På gården finns ett trettiotal mjölkkor och ett sextiotal ung/köttdjur, totalt 110 djur.

Vi bedriver växtodling på 120 hektar, där vi odlar vall och korn som blir till foder till korna.

Under 2018 har vi byggt ut för fler djur, i form av en ny ungdjursavdelning med fokus på bättre djurvälfärd och arbetsmiljö. I det som tidigare var en hölada finns nu en luftig lösdrift med fyra avdelningar där tjurar, kvigor och sinkor vistas på ströbädd. Detta är en investering som är delvis finansierat av Landsbygdprogrammet.